Συνδιοίκηση - Απο την αστική διαχείριση της κρίσης στις (αυτ)απάτες του ρεφορμισμού

Μπροσουράκι των Αγωνιστικών Κινήσεων για τη συνδιοίκηση

Διαβάστε το ΕΔΩ

 

 

Συνδιοίκηση:

''Ευχαριστούμε''... δε θα πάρουμε!

 

ή (για να το θέσουμε αλλιώς)

Η (συν)διαχείριση της κρίσης

και οι (αυτ)απάτες του ρεφορμισμού

 

Μπροσουράκι των Αγωνιστικών Κινήσεων για τη συνδιοίκηση

Διαβάστε το ΕΔΩ