Σχολή

2013

Έδρες

2012

Έδρες

Αθήνα

 

 

 

 

ΑΣΟΕΕ

72

-

80

-

Παν. Πειραιά

64

-

18

-

Νομική

19

-

15

-

Πάντειο

40

-

10

-

Ιατρική

13

-

6

-

Οδοντιατρική

8

-

-

-

Φυσικό

27

1

21

-

Μαθηματικό

13

-

8

-

Γεωλογικό

15

-

12

-

Χημικό

5

-

-

-

Φιλοσοφική

21

-

12

-

Παιδαγωγικό

-

-

7

-

Στέφ ΤΕΙ Πειραιά

18

-

19

-

ΑΣΠΑΙΤΕ

4

-

-

-

Σύνολο

319

1

208

-

 

 

Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

Κτηνιατρική

-

-

15

1

Φυσικό

28

1

21

1

Μαθηματικό

7

-

5

-

Βιολογικό

17

2

20

1

Μουσικό *

24

2

29

2

Νηπιαγωγών

20

2

46

2

Οικονομικό

7

-

19

-

Πολ. Μηχανικών

13

-

22

1

ΣΤΕΦ-ΑΣΗ

20

-

-

-

Ιστορικό Αρχαιολογικό

7

-

-

-

Πληροφορική

-

-

-

-

Ιατρική

-

-

21

-

ΣΔΟ

24

-

32

-

Σύνολο

167

7

230

8

 

 

Γιάννενα

 

 

 

 

Ιατρική

23

-

25

-

Οικονομικό

26

1

45

1

Φυσικό

29

1

19

1

Ιστορικό Αρχαιολογικό

9

-

7

-

ΒΕΤ

2

-

2

-

Μαθηματικό

15

1

-

-

Σύνολο

104

3

98

2

 

Κρήτη

 

 

 

 

Μαθηματικό Ηρακλείου

14

-

21

-

ΤΕΜ Ηρακλείου

3

-

-

-

ΣΤΕΓ Ηρακλείου

4

-

-

-

Πολυτεχνείο Χανίων

30

-

19

-

Σύνολο

51

-

40

-

 

 

Θράκη

 

 

 

 

Ιατρική Αλεξαν/λης

5

-

10

-

Πολυτεχνείο Ξάνθης

22

-

-

-

Σύνολο

27

-

10

-

 

 

Σάμος

 

 

 

 

Μαθηματικό

3

-

-

-

Στατιστική

8

1

-

-

Σύνολο

11

1

-

-

 

 

Καρδίτσα

 

 

 

 

Κτηνιατρική

15

1

-

-

Σύνολο

15

1

-

-

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

694

13

586

10

 

 

 

 

 

 

* (Σταυροί προτίμησης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο)

 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 2010-2013    
   
                         
    2010     2011     2012     2013  
  ΣΧΟΛΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ 7 189 1 7 208 1 11 208 - 14 319 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 169 3 14 234 5 11 230 7 10 167 7
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2 38 1 3 50 1 5 98 2 6 104 3
ΧΑΝΙΑ 1 12 - 1 14 - 1 19 - 1 30 -
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 6 - 1 16 - 1 21 - 3 21 -
ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗ - - - - - - 1 10   1 5 -
ΣΑΜΟΣ - - - - - - - - - 2 11 1
ΞΑΝΘΗ - - - - - - - - - 1 21 -
ΚΑΡΔΙΤΣΑ - - - - - - - - - 1 15 1
ΣΥΝΟΛΟ 21 414 5 26 522 7 30 586 9 39 694 13