Ανακοίνωση των Αγωνιστικών Κινήσεων για τη διάσπαση του ΦΠΨ

Η διάσπαση του ΦΠΨ με πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική κατεύθυνση τουνόμου Γαβρόγλου και τουνόμουπλαίσιο. Αυτό επί της ουσίας πουπάει να εφαρμόστειείναιένα νέοχτύπημα στα φοιτητικάδικαιώματα, όπως και στα επαγγελματικά που απορρέουναπό το πτυχίο.Ηδιάσπαση τουσυγκεκριμένου τμήματοςσημαίνειπτυχίαπολλώνταχυτήτωνκαι αφαίρεση της Διδακτικής και Παιδαγωγικήςεπάρκειας απ’ το πτυχίο, με αποτέλεσμα να βγούμεαπό μια καθηγητικήσχολή, χωρίς να έχουμε δικαίωμα να διδάξουμε.

Όσο και να προσπαθεί η κοσμητεία και το καθηγητικόκατεστημένο να μας πείσει, πως αυτόγίνεται για την «αναβάθμιση» των ανθρωπίνωνεπιστήμων, δεν έχουμεκαμίααυταπάτη για το τι είδουςαναβάθμισημιλάνε.Mε το σχέδιο γιαδημιουργίαενόςανεξάρτητουτμήματοςπαιδαγωγικήςδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης,όπου θα πρέπεινα διδασκόμαστεεπιπλέον μαθήματαώστε να κατοχυρωθείτο ΠΠΔΕ, όχι μόνο διασπάται το πτυχίο μας, αλλά δημιουργείται μια κατάσταση ξέφρενηςεντατικοποίησηςμε το κυνήγι προσόντωννα γίνεται καθημερινότητα. Εκτός απ’ αυτό,οι απόφοιτοι του ΦΠΨ πλέον δεν θα έχουνεπαγγελματικάδικαιώματα, αφού το πτυχίο τους δεν θα είναι «επαρκές». Όσο για το αφήγημα της κοσμητείας,ότι πλέον με τηδιάσπαση θα μπορεί να γίνει ένας φοιτητής φιλοσοφικήςεπιτέλους «κανονικός» ψυχολόγος, απλάείναιενδεικτικό, ότι η μετάβαση στο εν λόγωτμήμαγίνεταιανάλογα με τον βαθμό που θα γράψεικάποιος στα μαθήματα «Ψ», οπότεμιλάμε για «λίγους και εκλεκτούς», με την ενίσχυση παράλληλα του κλίματος ανταγωνισμού ανάμεσα στους φοιτητές.

 

Με επιχείρημα την τάχα «υποβαθμισμένη»γνώση, το σύστημα έρχεται να τσακίσει το δικαίωμά μας στις σπουδές. Βέβαια. Λες και η «ελλιπής γνώση» φταίει που υπάρχει ανεργία και που καταστρατηγούνται δικαιώματα και κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα. Είναι, λοιπόν, το λιγότερο αποπροσανατολιστικό να ακούγονταιαπόψεις από δυνάμεις που έχουν αναφορά στο κίνημα,ότι μπορούν να υπάρχουν και «καλές» διασπάσεις, που να μας παρέχουν μάλιστα και «ολοκληρωμένη γνώση» και να μην πειράξουν τα επαγγελματικά δικαιώματατου πτυχίου μας.

Την ίδιαστιγμή, στο όνοματης «ανωτατοποίησης»,συγχωνεύονται τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραία σε «Δυτικής Αττικής» καταργώντας το δικαίωμα στις σπουδές και οδηγώνταςέτσιφοιτητέςστην ανεργία. Τις πτυχές του νόμου Γαβρόγλου τιςέχουμε δει να εφαρμόζονταικαι να χτύπανε μια σειρά φοιτητικάδικαιώματα,υψώνοντας ακόμα μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς καιοδηγώντας παιδιά από φτωχά και λαϊκάστρώματα στο να παρατάνε τις σπουδές τους, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση.

 

Να μην επιτρέψουμε καμία διάσπαση και καμία αλλαγή στα προγράμματα σπουδών! Η διάσπαση του ΦΠΨδεν αφορά μόνο την αυτό το τμήμα, ούτε μόνο τη Φιλοσοφική.Η κατεύθυνση του κατακερματισμούτων πτυχίων, της κατάργησης της δωρεάν παιδείας εφαρμόζονται μέσω του νόμου Γαβρόγλου σε μια σειράσχολές. Οι μόνοι που μπορούν να σταματήσουν αυτή την επίθεσηείναι οι ίδιοι οι φοιτητές, μέσα από τα δικά τους όργανα και τους δικούς του αγώνες. Με όπλο τις γενικέςσυνελεύσειςνα χτίσουμεεστίεςαντίστασης και διεκδίκησης, για να σταματήσουμε τη διάσπαση του ΦΠΨ και να ανατρέψουμε τον νόμο Γαβρόγλου.