Κάλεσμα σε φοιτητική διαδήλωση στην Θεσσαλονίκη

Φοιτητική συγκέντρωση 12μμ στην Καμάρα

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις καλούμε τους φοιτητές και μαθητές της πόλης να κινητοποιηθούμε την Πέμπτη 31.10, 12 μμ στην Καμάρα. Είναι ανάγκη στις σημερινές συνθήκες να αντισταθούμε στα μέτρα που φέρνει η υπουργός παιδείας Κεραμέως στην εκπαίδευση. Μέτρα που χτυπούν το δικαίωμά μας στις δωρεάν σπουδές, που περιλαμβάνουν διαγραφές φοιτητών, χτύπημα στη σίτιση- στέγαση- μεταφορές, που επαναφέρουν τη βάση του 10 και την τράπεζα θεμάτων. Στόχος της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι να ορθώσουν ακόμα περισσότερους ταξικούς φραγμούς και να αποκλείσουν τη νεολαία που προέρχεται από τα πιο φτωχά και λαϊκά στρώματα από το δικαίωμα στις σπουδές και να χτυπήσουν το δικαίωμα στην εργασία. Οι φοιτητές και οι μαθητές, μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους και τις μαθητικές συνελεύσεις έχουμε καθήκον να μετατρέψουμε την κάθε σχολή και το κάθε σχολείο κέντρο αγώνα αντιπαράθεσης με την πολιτική της επίθεσης, να συγκροτήσουμε μαζικές κινητοποιήσεις αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε πόλη. Στην αντιπαράθεσή μας με τα νέα μέτρα δε χωράνε λογικές συνδιαλλαγής με το υπουργείο και τους καθηγητές, δε χωράνε λογικές εκτόνωσης, κινητοποιήσεις «τουφεκιά» και εικονικές συγκρούσεις. Για αυτό είναι ανάγκη να συνεχίσουν οι κινητοποιήσεις σε κάθε πόλη της χώρας. Για αυτό στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ξαναγίνει φοιτητική- μαθητική διαδήλωση υπεράσπισης του δικαιώματος στις σπουδές.

ΟΛΟΙ στην φοιτητική συγκέντρωση την Πέμπτη, 12μμ στην Καμάρα!