Για τις νέες μεταρθυμίσεις στην Πάντειο: Να διεκδηκίσουμε τα δικιαώματά μας! Όχι στην εντατικοποίηση και την διάσπαση των πτυχίων μας!

 

 

Βιώνουμε μια περίοδο έντονης επίθεσης στα φοιτητικά μας δικαιώματα καθώς το σύστημα μέσω της εφαρμογής του νόμου πλαίσιο και Γαβρόγλου, θέτει ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, προωθεί την εντατικοποίηση και την πειθάρχηση, ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση των δημοκρατικών μας  δικαιωμάτων και την διάσπαση πτυχίου. Μέσα σε αυτό το καθεστώς που διαμορφώνεται και στο κλίμα της εντατικής εξεταστικής που δεν επιτρέπει στους φοιτητές να ασχοληθούν με τίποτα πέρα από τα μαθήματα, έρχονται να περάσουν (καθόλου τυχαία) μια σειρά μεταρρυθμίσεις που λειτουργούν εις βάρος των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν το τελευταίο διάστημα στο Πάντειο έχουν ανοίξει τα εξής ζητήματα: 

 

Τα προαπαιτούμενα:  Η εισαγωγή των προαπαιτούμενων και των αλυσίδων μαθημάτων δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά ισχύει και εντείνεται σε μια σειρά σχολές, όπως και το Πάντειο. Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η συζήτηση από την πλευρά των καθηγητών και των πρυτανικών αρχών για την προσθήκη νέων προαπαιτούμενων στα τμήματα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τέσσερα και πέντε μαθήματα αντίστοιχα. Με το ψευτοεπιχείρημα της ολοκληρωμένης και βαθύτερης γνώσης οι καθηγητές προσπαθούν να πείσουν τους φοιτητές ότι τα προαπαιτούμενα λειτουργούν προς όφελός τους. Στην πραγματικότητα όμως έρχονται να ενισχύσουν την γραμμή της εντατικοποίησης που θέλει έναν φοιτητή σκυμμένο όλη μέρα πάνω από ένα βιβλίο, έναν φοιτητή που θα τρέχει από σεμινάριο σε σεμινάριο, αγνοώντας το αν ο καθένας έχει αυτή τη δυνατότητα και θέτοντας έτσι ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, και τέλος έναν φοιτητή που θα έχει στην κατοχή μια σειρά πτυχία αλλά κανένα ουσιαστικά εργασιακό δικαίωμα. 

Διδακτική Επάρκεια: Στο πλαίσιο αυτό τίθεται και το ζήτημα της διάσπασης του ενιαίου πτυχίου. Συγκεκριμένα η σύγκλητος κατά την διάρκεια των διακοπών αποφάσισε την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών Επιστημών της Αγωγής και της Διδακτικής Πράξης στην κατεύθυνση του ΠΠΔΕ που έχει ψηφιστεί πανελλαδικά στην πλειονότητα των καθηγητικών σχολών και αποκόπτει το δικαίωμα της διδασκαλίας από το πτυχίο. Γίνεται λόγος ότι από τους χιλιάδες φοιτητές του Παντείου το τμήμα θα δέχεται 60 και ακόμα δεν έχουν οριστεί τα κριτήρια εισαγωγής στο τμήμα αυτό ούτε η ύπαρξη ή μη διδάκτρων. Είναι σημαντικό κανείς και σε αυτό το σημείο να βλέπει την εντατικοποίηση και τους ταξικούς φραγμούς που θέτει το σύστημα στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και την προσπάθεια να εντάξει άλλο ένα εμπόδιο στην απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. 

Συγγράμματα:  Στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών οι φοιτητές του πρώτου έτους αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα αναφορικά με το σύγγραμμα. Ενώ κάθε φοιτητής δικαιούται ένα δωρεάν σύγγραμμα για το κάθε μάθημα, ο καθηγητής Παπασωτηρίου Χ. έθεσε εξεταστέα ύλη από δύο συγγράμματα κι έπειτα από αντίδραση των φοιτητών πρότεινε ένα σύστημα δανεισμού των συγγραμμάτων μεταξύ των φοιτητών, καθιστώντας έτσι ακόμα δυσκολότερη την επιτυχία στις εξετάσεις. Το γεγονός αυτό, που δεν είναι μεμονωμένο, αμφισβητεί το δικαίωμα του φοιτητή για ένα και δωρεάν σύγγραμμα, κατεύθυνση που ορίζεται από το νόμο πλαίσιο κι επιδιώκει την κατάργηση του δωρεάν πλέγματος σίτιση-στέγαση-σύγγραμμα και την μετακύληση του κόστους σπουδών στις πλάτες των φοιτητών. 

Ως Αγωνιστικές Κινήσεις καλούμε τον φοιτητικό σύλλογο να διεκδικήσει ενιαίο πτυχίο με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα σε αυτό, να υπερασπιστεί τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και να σταθεί απέναντι στην εισαγωγή των προαπαιτούμενων κόντρα σε λογικές  συνδιοικησης με τους καθηγητές και τους πρυτάνεις με μόνο όπλο του τις γενικές του συνελεύσεις!