Αποτελέσματα Αγωνιστικών Κινήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ στις φοιτητικές εκλογές 2019

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Ενιαίος Σύλλογος που προέκυψε από την συγχώνευση των ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

(2) Δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές

(3) Δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές

(4) Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι Αγωνιστικές Κινήσεις αναγράφουν την παράταξη δίπλα στον υποψήφιο