Εκδήλωση-συζήτηση των Αγωνιστικών Κινήσεων για τα εργασιακά δικαιώματα